IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Neurologia Medforum 2013

Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego

Wisła, 4-6 kwietnia 2013r.

Pobierz certyfikat

Program konferencji

 

Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego

Wisła, 4-6 kwietnia 2013r.
________________________________________________________________________
 
4 kwietnia 2013, czwartek
 
14.00    Otwarcie konferencji
    
14.00 - 16.00    S1. Sesja wykładowa:
Choroba Parkinsona (prowadzenie: Prof. Andrzej Szczudlik)
Oficjalne powitanie uczestników
Wczesne rozpoznanie choroby Parkinsona. Dr hab. Monika Rudzińska (Kraków)
Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona. Prof. Andrzej Szczudlik (Kraków)
Dyskusja panelowa
    
16.00 - 16.30     Przerwa
    
16.30 - 17.30    S2. Sesje satelitarne (2 równoległe)
1. Sesja UCB (60 minut)
Optymalizacja leczenia padaczki w świetle ustawy refundacyjnej. Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 
2. Sesja AOP Orphan (60 minut)
Choroba Huntingtona. Obraz kliniczny i leczenie. Prof. Andrzej Szczudlik, Dr hab. Monika Rudzińska
Europejska Sieć Choroby Huntingtona w Polsce. Dr. Daniel Zielonka
   
17.30 - 18.00     Przerwa
    
18.00 - 18.50    W1. Warsztaty
1. Diagnostyka różnicowa padaczki z prezentacją przypadków z eeg i video-eeg. Dr Magdalena Bosak (Kraków)
2. Wybrane problemy w leczeniu objawowym stwardnienia rozsianego: postępowanie w spastyczności i zaburzeniach czynności dolnych dróg moczowych. Dr Jacek Zaborski (Warszawa)
3. Warsztat UCB: Czym różnią się agoniści dopaminy w leczeniu Choroby Parkinsona i Zespole Niespokojnych Nóg? 
Dr Agnieszka Gorzkowska, Dr Magdalena Boczarska-Jedynak (Katowice)
   
19.10 - 20.00    W2. Warsztaty
1. Błąd medyczny w neurologii. Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec (Katowice)
2. Skale do oceny pacjentów z SM - EDSS w codziennej praktyce. Dr Ewa Belniak (Lublin)
3. Warsztat UCB: Od objawu do rozpoznania i leczenia Zespołu Niespokojnych Nóg. Dr Mariusz Siemiński (Gdańsk)
    
19.30 - 22.00    Kolacja. Restauracja Czerwona
    
21.00    Część artystyczno-integracyjna sponsorowana przez organizatora konferencji - Medforum
__________________________________________________________________________________
    
5 kwietnia 2013, piątek    
    
8.30 - 10.00    S3. Sesja wykładowa: Stwardnienie rozsiane.
(prowadzenie: Prof. Halina Bartosik-Psujek)
Wczesne i późne stwardnienie rozsiane - czy tak samo leczymy? Prof. Halina Bartosik-Psujek (Lublin)
Psychologiczne problemy w stwardnieniu rozsianym. Prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin)
Dyskusja panelowa
   
10.00 - 10.30    SP. Sesja posterowa
    
10.30 - 12.00    S4. Sesja wykładowa: Udary
Naczyniowe przyczyny uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr Beata Błażejewska-Hyżorek (Warszawa)
Tromboliza - trudne pytania. Prof. Anna Członkowska (Warszawa)
Dyskusja panelowa
  
12.00 – 12.30    Przerwa
    
12.30 – 13.30    Sesje satelitarne (2 równoległe)
1. Sesja GSK (60 minut)
Kanały potasowe - nowe punkty uchwytu dla leków przeciwpadaczkowych. Prof. Władysław Lasoń (Lublin)
Interakcje retygabiny z wybranymi podstawowymi i nowymi lekami przeciwpadaczkowymi. Prof. Stanisław.J. Czuczwar
Nowe leki przeciwpadaczkowe, nowe wskazania w terapii padaczki. Prof. Barbara Błaszczyk
 
2. Sesja Adamed (60 minut)
Monoterapia nowymi lekami przeciwpadaczkowymi – moda czy konieczność. Prof. Barbara Steinborn (Poznań)
   
13.30 - 14.30    Obiad. Restauracja Czerwona (restauracja czynna 13.30 – 16.00)
    
14.30 - 15.30    W3. Warsztaty
1. Poudarowe ogniskowe zespoły poznawczo-behavioralne. Dr Katarzyna Polanowska (Warszawa)
2. Zaburzenia neuropsychiatryczne jako skutek leczenia farmakologicznego i zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona - narastający problem? Dr Agnieszka Gorzkowska  (Katowice)
3. Warsztat UCB: Preparaty oryginalne i generyczne w teorii i praktyce terapii padaczki. Dr hab. Barbara Błaszczyk, Dr Jarosław Woroń
4. Warsztat Woerwag Pharma: Leczenie neuropatii. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk (Katowice)
    
15.30 - 16.00    Przerwa
    
16.00 - 17.30    S5. Sesja wykładowa: Padaczka - wybrane problemy diagnostyczne.
(prowadzenie: Prof. Ewa Motta)
Przyczyny nagłych upadków w wieku starszym. Dr Krystyna Niedzielska (Warszawa)
Padaczka odruchowa. Prof. Ewa Motta (Katowice)
Dyskusja panelowa
    
17.30 - 18.00    Przerwa
    
18.00 - 19.30    S6. Sesja wykładowa: Przewlekłe bóle głowy. (prowadzenie: Prof. Adam Stępień)
Leczenie chorego z przewlekłym bólem głowy. Prof. Adam Stępień (Warszawa)
Poazafarmakologiczne metody oddziaływania w przewlekłych bólach głowy. Prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin)
Dyskusja panelowa
    
19.30 - 22.00    Kolacja
__________________________________________________________________________________
    
6 kwietnia 2013, sobota    
    
8.00 – 8.50    W4. Warsztaty
1. Zasady wykonywania oraz interpretacji badań genetycznych z punktu widzenia praktyki neurologicznej. Dr Marek Bodzioch (Kraków)
2. Polekowe zaburzenia ruchowe, czyli jatrogenne wywoływanie objawów neurologicznych. Dr Agata Leśnicka
3. Warsztat UCB: Leczenie padaczki u kobiet. Dr Magdalena Bosak
4. Zdarzenia medyczne w Polsce i w Europie. Teoria i praktyka. Grzegorz Maciaszek (MedicusLex, Warszawa)
    
9.00 - 10.30    S7. Sesja wykładowa: Wzajemnie konsultacje w ramach oddziałów neurologicznych i psychiatrycznych (prowadzenie: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk (Katowice), Prof. Andrzej Szczudlik (Kraków)
Podwójna diagnoza w neurologii. Prof. Ewa Motta (Katowice)
Konsultant psychiatra w oddziale neurologii. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Dr Maciej Wójcik (Katowice)
Dyskusja panelowa
   
10.30 – 11.00    Przerwa oraz czas na wymeldowanie się z hotelu
    
11.00 - 12.30    S8. Sesja wykładowa: Choroby rzadkie w neurologii - prezentacja przypadków
1. Różnicowanie stwardnienia rozsianego i leukodystrofii uwarunkowanych genetycznie - wskazówki praktyczne. Dr Marek Bodzioch (Kraków)
2. Dystonie uwarunkowane genetycznie. Dr hab. Monika Rudzińska (Kraków)
3. Neurodegeneracje związane z akumulacją żelaza. Prof. Andrzej Szczudlik (Kraków)
    
   
12.30 - 13.00    Dyskusja panelowa i podsumowanie konferencji.  

Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola